Verwerking persoonsgegevens RLi nieuwsbrief

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verwerking persoonsgegevens RLi nieuwsbrief in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De Ru verzamelt/verwerkt persoonsgegevens t.b.v. zijn digitale nieuwsbrief waarmee het belangstellenden op de hoogte stelt van zijn activiteiten en producten. De persoonsgegevens zijn door belangstellenden zelf aangeleverd en men kan zich ten alle tijden afmelden voor deze online nieuwsbrief.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Belangstellenden voor nieuws, activiteiten en producten Rli

  • Gegevens: Voornamelijk naam en email, soms alleen ernail gegevens
  • Verzameldoel: Ten behoeve van het uitsturen RIj Nieuwsbrief
  • Bewaartermijn: Bewaartermijn geldt zo lang als mensen de nieuwsbrief willen ontvangen. Men kan zich ten alle tijden afrnelden. Bij afmelding worden gegevens gewist.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • The Rocket Science Group LLC

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur