Vragenlijstonderzoek TPAW Rijnstraat 8

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vragenlijstonderzoek TPAW Rijnstraat 8 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De Kaderstelling Fysieke Werkomgeving voorziet in uitgangspunten voor de kantoorwerkplek van de Rijksambtenaar. Een van de uitgangspunten is dat op die plek goed gewerkt kan worden. De verificatie daarvan aan de hand van gebruikersmeningen is cruciaal voor de evaluatie en zo nodig de bijstelling van de kaderstelling.
De Kaderstelling Fysieke Werkomgeving voorziet in uitgangspunten voor de kantoorwerkplek van de Rijksambtenaar. Een van de uitgangspunten is dat op die plek goed gewerkt kan worden. De verificatie daarvan aan de hand van gebruikersmeningen is cruciaal voor de evaluatie en zo nodig de bijstelling van de kaderstelling. Het verwerken van het emailadres van de gebruiker valt in deze onder het gerechtvaardigd belang om de betreffende informatie te verkrijgen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gebruikers Rijnstraat 8, Rijksoverheidspersoneel

 • Gegevens: Emailadres
 • Verzameldoel: Emailadres wordt gebruikt om de vragenlijst te kunnen aanbieden aan de medewerker.
 • Bewaartermijn: De e-mail adressen worden niet bewaard.
 • Bron: Het emailadres van de medewerkers wordt door de betreffende organisaties zelf aangeleverd.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Meningen/opvattingen
 • Verzameldoel: De meningen/opvattingen worden gebruikt om de uitgangspunten van de Kaderstelling Fysieke Werkomgeving te verifiëren.
 • Bewaartermijn: De meningen/opvattingen worden zonder emailadres of andere herleidbare gegevens opgeslagen. De anonieme antwoordlijsten worden zonder eindtermijn door het CfPB bewaard voor intertemporele onderzoeksanalyses.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Center for People and Buildings (CfPB) te Delft

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND