Waardering Bedrijfsoverdracht Prorail

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Waardering Bedrijfsoverdracht Prorail in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel is om PKF Wallast te informeren met welke medewerkers van IenW zij contact kunnen opnemen voor hun onderzoek naar de waardering Prorail bij de bedrijfsoverdracht.
In verband met de voorbereiding voor de ZBO status van Prorail is het is gerechtvaardigd om een extern onderzoekbureau in contact te brengen met de betrokken IenW medewerkers. Het contact is louter functioneel en/of functiegericht

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers ministerie IenW

  • Gegevens: Naam, e-mail, functie en telefoonnummer
  • Verzameldoel: Contact leg-gen voor in-terview
  • Bewaartermijn: Na afronding opdracht kun-nen de per-soons-gegevens vernietigd. Zie verwerkers-overeen-komst.
  • Bron: verwerkersovereenkomst
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • geen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Referentie

Verwerkingsnummer: M7825
Type: Primair