Website Gebiedsagendawadden.nl

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Website Gebiedsagendawadden.nl in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

versturen van uitnodigingen en verslagen van werkateliers. Evt op de hoogte houden van eindproduct. Alles in relatie tot de gebiedsagenda Wadden 2050
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Stakeholders

  • Gegevens: naam, organisatie, email
  • Verzameldoel: informatie werkateliers (uitnodiging en verslag)
  • Bewaartermijn: alle drie de gegevens worden bewaard tot het einde van het project (medio 2019)
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • IenW: de gegevens worden opgeslagen in HPRM, een medewerker is verwerker maar het dossier kan worden gelezen door collega's die evntueel de taak van verwerker kunnen overnemen
  • anderen: vooralsnog alleen de contactpersonen bij Waddenzee.nl maar er wordt aan gewerkt om dat terug te draaien

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Referentie

Verwerkingsnummer: M5483
Type: Primair