WIBON Afmeldingen calamiteiten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking WIBON Afmeldingen calamiteiten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het vastleggen van de reden (grote schade of persoonlijk letsel) door de opdrachtgever waarom door een grondroerder een calamiteit melding is gedaan. De gegevens zijn noodzakelijk voor de juiste afhandeling van de reeds gedane calamiteitenmelding en communicatie met betrokkenen. Wettelijke taak, WIBON BIBON, RIBON, Awb
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Opdrachtgever.

  • Gegevens: NAW, e-mailadres
  • Verzameldoel: Het vastleggen van de reden (grote schade of persoonlijk letsel) door .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
  • Bewaartermijn: 5 jaar, behalve als er een overtreding is geconstateerd, dan 10 jaar.
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • intern AT

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6169
Type: Primair