WIBON Controles sleufinspectie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking WIBON Controles sleufinspectie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Controle op graafwerkzaamheden om graafschades te beperken. Gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie met betrokkenen en is t.b.v. interne communicatie. De betrokken partijen worden door middel een brief geïnformeerd. Wettelijke taak, WIBON, BIBON, RIBON, Awb
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: Voornaam, achternaam, NAW, telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Controle op graafwerkzaamheden om graafschades te beperken. Gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie met betrokkenen en is t.b.v. interne communicatie. De betrokken partijen worden door middel een brief geïnformeerd. Wettelijke taak, WIBON, BIBON, RIBON, Awb
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Bedrijfsgegevens.
 • Verzameldoel: Controle op graafwerkzaamheden om graafschades te beperken. Gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie met betrokkenen en is t.b.v. interne communicatie. De betrokken partijen worden door middel een brief geïnformeerd. Wettelijke taak, WIBON, BIBON, RIBON, Awb
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: GBA
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Intern AT, ADR

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6154
Type: Primair