www.deltacommisaris.nl

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking www.deltacommisaris.nl in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het contactformulier wordt aangeboden om websitebezoekers de mogelijkheid te geven via de website een vraag te stellen aan de (staf) deltacommissaris. Het aanmeldformulier voor het DeltaNieuws wordt aangeboden om websitebezoekers de mogelijkheid te geven zich aan te melden voor een notificatiemail bij verschijning bij een nieuwe editie van DeltaNieuws.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alle websitebezoekers die het aanmeldformulier DeltaNieuws invullen en versturen

 • Gegevens: Voorletters of voornaam, achternaam, eventueel organisatie, e-mailadres, vraag van de betreffende persoon
 • Verzameldoel: beantwoorden van vraag invuller formulier aan staf deltacommissaris
 • Bewaartermijn: Zolang als de correspondentie duurt en maximaal 2 jaar daarna, conform de archiefwet
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Alle websitebezoekers die het contactformulier invullen en versturen

 • Gegevens: Voorletters of voornaam, achternaam, eventueel organisatie, e-mailadres
 • Verzameldoel: Administreren van belangstelling voor ontvangen emailmelding bij verschijnen nieuwe editie DeltaNieuws
 • Bewaartermijn: Zolang de betrokkene prijs stelt op toezending van de notificatie omtrent DeltaNieuws
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De medewerkers van de Staf deltacommissaris.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de Deltacommissaris

Referentie

Verwerkingsnummer: M5561
Type: Primair