www.ruimtelijkeadaptie.nl

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking www.ruimtelijkeadaptie.nl in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Contactformulier:met als doel het beantwoorden van vragen en kennis overdracht thema klimaatadaptatie
  Toestemming betrokkene
 • Gegevens contactformulier worden alleen gebruikt voor het beantwoorden vragen. Nieuwsbrieven: persoonsgegevens verzamelen om nieuwsbrieven toe te kunnen sturen
  Toestemming betrokkene
 • Voorbeeldprojecten: actuele informatie met contactpersonen bij projecten,zodat anderen de hierin opgedane kennis en ervaringen kunnen benutten
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactformulier Ruimtelijke adaptatie: bezoekers website die nadere info willen

 • Gegevens: naam emailadres, organisatie, plaats en telefoonnummer
 • Verzameldoel: beantwoorden van vragen door stichting CAS via topdesk systeem RWS
 • Bewaartermijn: binnen topdesk is uniform afgesproken om hierbij conform de de archiefwet een termijn van 5 jaar aan te houden
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

contactformulier platform samen klimaatbestendig

 • Gegevens: naam emailadres organisatie plaats en telefoonnummer
 • Verzameldoel: contact tussen vragers en aanbieders van kennis en ervaring rondklimaatadaptatie via info@samenklimaatbestendig.nl
 • Bewaartermijn: binnen topdesk is uniform afgesproken om hierbij conform de de archiefwet een termijn van 5 jaar aan te houden
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

lezers nieuwsbrieven (professionals en burgers)

 • Gegevens: voornaam achternaam mailadres organisatie
 • Verzameldoel: toezending nieuwsbrieven
 • Bewaartermijn: zolang mensen geinteresseerd zijn
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

projectleiders voorbeeldprojecten

 • Gegevens: voornaam achternaam mailadres organisatie
 • Verzameldoel: mogelijkheid bieden om contact op te nemen
 • Bewaartermijn: zolang mensen geinteresseerd zijn
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

aanmeldformulier voor evenementen georganiseerd door DPRA/NAS

 • Gegevens: naam mail organisatie plaats en telefoonnummer
 • Verzameldoel: organisatie van evenementen voor professionals rond thema klimaatadaptatie
 • Bewaartermijn: zolang mensen geinteresseerd zijn
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerker van IenW Nienke Bisschop (i.v.m. voortgangsoverleg Kennisportaal) Beheerders van Topdesk Beheerders van website www.ruimtelijkeadaptatie.nl Beheerders nieuwsbrief Beheerders van Platform Samen Klimaatbestendig (vier adviseurs ingehuurd)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Referentie

Verwerkingsnummer: M5564
Type: Primair