6 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

AVG vragen- en klachtenbehandeling, onderzoeken en audits

Contactpunt voor betrokkenen over alle aangelegenheden die verband houden de verwerking van hun gegevens en de uitoefening van hun rechten (art 38 lid 4 AVG)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Economische Zaken en Klimaat
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Verwerkingsnummer: M118
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG

Behandelen vorderingen Parlementaire Enquête Groningen Aardgaswinning (PEGA)

Voldoen aan de verplichting tot medewerking, waaronder het verstrekken van informatie, in het kader van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Verwerkingsnummer: M8747
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Parlementaire enquête/onderzoek

Compliance financiële belangen

Het bijhouden van de registratie van meldingen van financiële belangen en transacties met effecten door ambtenaren van EZK en LNV. Het gaat om financiële belangen en transacties van EZK- en LNV-ers die de belangen van de dienst kunnen raken. De meldingen en het register zijn gebaseerd op artikel 61a, lid 1 en 2, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Verwerkingsnummer: M117
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Compliance financiële belangen v2

Het bijhouden van de registratie van meldingen van financiële belangen en transacties met effecten door ambtenaren van EZK en LNV. Het gaat om financiële belangen en transacties van EZK- en LNV-ers die de belangen van de dienst kunnen raken. De meldingen en het register zijn gebaseerd op artikel 61a, lid 1 en 2, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Verwerkingsnummer: M11572
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Handhaving, uitvoering en verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Onderzoeken van de beloning van medewerkers van EZK/LNV die mogelijk boven de norm voor topinkomens uitkomen ter uitvoering van de WNT.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel-Economische Zaken
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Verwerkingsnummer: M131
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Werkzaamheden Parlementaire Enquête

Voldoen aan de verplichting tot medewerking, waaronder het verstrekken van informatie, in het kader van een parlementaire enquête.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Verwerkingsnummer: M12027
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Parlementaire enquête/onderzoek

Ga naar

  • Pagina 1