208 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aanmelding collectieve arbeidsovereenkomsten

Ingevolge artikel 4 van de Wet op de loonvorming doen partijen mededeling aan de minister van het sluiten, wijzigen of opzeggen van een collectieve arbeidsovereenkomst. Daarbij wordt de tekst van de gesloten overeenkomst dan wel van de gewijzigde bepalingen daarvan alsmede een toelichting daarop overgelegd.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Verwerkingsnummer: M1173
Type: Primair

Actieteam PSA

Bedrijven helpen met aanpak werkstress en ongewenst gedrag

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Gezond en Veilig Werken
Verwerkingsnummer: M1578
Type: Primair

Activiteiten in het kader van het programma Beter aan de slag met stoffen

Capgemini biedt ondersteuning bij de activiteiten van het programma Beter aan de slag met stoffen. Cap zorgt voor inhoudelijke coördinatie van het ontsluiten en ontwikkelen van content voor de website, organisatie en inhoudelijke voorbereiding van aantal bijeenkomsten met het veld en het ondersteunen bij het stimuleren van branches om concrete actieplannen te ontwikkelen en het vervolgens begeleiden van het subsidietraject.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Gezond en Veilig Werken
Verwerkingsnummer: M3157
Type: Primair

Administratie Banenafspraak

Het registreren en monitoren van de aanstellingsgegevens van medewerkers uit de doelgroep en van de benodigde begeleiding tijdens de aanstelling bij SZW.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Organisatie, bedrijfsvoering en personeel
Verwerkingsnummer: M7258
Type: Secundair

Adressenlijst sportevenement SZW

Communicatie met en registratie van SZW-medewerkers die deelnemen aan een sportevenement. Bijvoorbeeld de CPC loop.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Stelsel en Volksverzekeringen
Verwerkingsnummer: M4177
Type: Secundair

Algemeen verbindendverklaring collectieve arbeidsovereenkomsten

In artikel 2 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbinden verklaren van bepalingen van cao's staat: Onze Minister kan bepalingen van eene collectieve arbeidsovereenkomst, die in het geheele land of in een gedeelte des lands voor eene - naar zijn oordeel belangrijke - meerderheid van de in een bedrijf werkzame personen gelden, in het geheele land of in dat gedeelte des lands algemeen verbindend verklaren.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Verwerkingsnummer: M1176
Type: Primair

Applicatie Toetsingscommissie Wet Werk en Bijstand (WWB)

Gemeenteaanvragen voor de WWB

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Participatie en Decentrale Voorzieningen
Verwerkingsnummer: M4042
Type: Primair

Arbeidsongevallen Storybuilder

Verbeteren inzicht in oorzaken ongevallen tbv beleidsvorming en wetgeving

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Gezond en Veilig Werken
Verwerkingsnummer: M1587
Type: Primair

ArboManagementSysteem (AMS)

Kunnen vastleggen arbogerelateerde werkzaamheden HRM

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Organisatie, bedrijfsvoering en personeel
Verwerkingsnummer: M4555
Type: Secundair

Arboportal

Abonnees worden geattendeerd op het verschijnen van nieuwe digitale Arboportaal magazines.

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatieonderdeel: Gezond en Veilig Werken
Verwerkingsnummer: M1586
Type: Primair