AMICE

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking AMICE in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.
  Wettelijke verplichting
 • Opnemen tekst doel: Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.
  Taak van algemeen belang
 • Opnemen tekst doel: Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen meldende bedrijven

 • Gegevens: Voor en achternaam, emailadres en bedrijfsnaam, KvK nummer
 • Verzameldoel: Onderling kunnen communiceren.
 • Bewaartermijn: Zolang het dossier bewaard blijft, is het een actieve onderneming en 20 jaar na dato art 12 lid 1 archiefwet.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen van toezichthouders

 • Gegevens: Voor en achternaam, emailadres en naam overheidsinstantie
 • Verzameldoel: Onderling kunnen communiceren
 • Bewaartermijn: Zolang het dossier bewaard blijft, is het een actieve onderneming en 20 jaar na dato art 12 lid 1 archiefwet.
 • Bron: Door navraag bij overheidsinstantie zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen LMA

 • Gegevens: Voor en achternaam, emailadres en naam overheidsinstantie
 • Verzameldoel: Onderling kunnen communiceren
 • Bewaartermijn: Zolang het dossier bewaard blijft, is het een actieve onderneming en 20 jaar na dato art 12 lid 1 archiefwet.
 • Bron: Door medewerkers van het LMA
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • RWS/WVL en RWS/CIV
 • CGI
 • Door RWS ingehuurd personeel beschikt over een VOG en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal