Andersson Elffers Felix,(statutair)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Andersson Elffers Felix,(statutair) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De opdrachtnemer onderzoekt de vraag: Is het instellen van publiek toezicht op de Wet ‘Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen’ (art. 6:119a lid 6 BW) opportuun? Opdrachtgever zal per e-mail documentatie verstrekken aan de Opdrachtnemer: Deze documentatie is noodzakelijk voor de Opdrachtnemer om bureauonderzoek te kunnen uitvoeren en om toegang te krijgen tot contactgegevens van personen die de Opdrachtnemer zal interviewen in het kader van het onderzoek.
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers EZK, bedrijven, brancheorganisaties, onderzoekers

  • Gegevens: Namen, telefoonnummers, emailadressen. Bedrijfsnaam, KVK-nummer, omzetgegevens.
  • Verzameldoel: De opdrachtnemer onderzoekt de vraag: Is het instellen van publiek toezicht op de Wet ‘Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen’ (art. 6:119a lid 6 BW) opportuun?
  • Bewaartermijn: 4 weken na afloop van de verwerkersvereenkomst
  • Bron: Externe bron, namelijk: Opdrachtgever heeft per mail documenten aangeleverd waarin bovenstaande gegevens voorkomen.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Betrokken onderzoekers en 3 beleidsmedewerkers van EZK

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND