15 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Andersson Elffers Felix,(statutair)

De opdrachtnemer onderzoekt de vraag: Is het instellen van publiek toezicht op de Wet ‘Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen’ (art. 6:119a lid 6 BW) opportuun? Opdrachtgever zal per e-mail documentatie verstrekken aan de Opdrachtnemer: Deze documentatie is noodzakelijk voor de Opdrachtnemer om bureauonderzoek te kunnen uitvoeren en om toegang te krijgen tot contactgegevens van personen die de Opdrachtnemer zal interviewen in het kader van het onderzoek.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M12042
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Arbeidsmarkt

Beleidsevaluaties DG B&I

Evaluatieonderzoeken worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M8116
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Birch Consultants - ‘Voor het uitvoeren van een evaluatie van de StartupDelta en

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in het kader van de opdracht ‘Voor het uitvoeren van een evaluatie van de StartupDelta en Techleap.nl programma’s 2022’. Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat de opdrachtnemer in contact komt met diverse betrokkenen. Hiervoor is het nodig dat de opdrachtnemer namen, telefoonnummers en e-mailadressen krijgt.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M10827
Type: Primair

CES Unveiled Conference en de European Entrepreneurship Summit

Opdrachtgever zal per e-mail contactgegevens van medewerkers van EZK en relaties van EZK aan Opdrachtnemer verstrekken ten behoeve van een uitnodigen voor het event CES Unveiled Amsterdam". Er wordt geen gebruik gemaakt van prive gegevens, alleen de functionele emailadressen waarover door ons wordt beschikt

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M9123
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Internationaal ondernemen

Communicatie Digitale Economie

- Algemeen contact. Beantwoording van vragen en reacties van burgers/ondernemers/kennisinstellingen over digitalisering in Nederland. - Melding kunnen maken over regeldruk - Doel overal snel internet: overheden en andere stakeholders betrekken bij het aanleggen van snel internet

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M8669
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Communicatie in het kader van het project Topsectoren

Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven in de sectoren.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M264
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Communicatie

Effectmeting MKB Idee

Effectmeting van de regeling.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M5263
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Innovatie

Evaluatie pilot Mijn Digitale Zaak

N.a.v. de pilot Mijn Digitale Zaak zal een evaluatie plaatsvinden die zich richt zich op lessen uit de uitvoering, de inrichting van de website en het instrument en de resultaten op de output- en intermediate outcome-incidatoren. De evaluatie dient ter onderbouwing van het al dan niet opschalen van Mijn Digitale Zaak naar andere sectoren. Het is noodzakelijk dat de opdrachtnemer in contact komt met de bedrijven die subsidies hebben ontvangen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M12025
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Inkomen

Incidentele subsidies DG B&I

Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZK subsidies ter realisatie van beleid

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M228
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Innovatie

KvK campagne "Goede voornemens 2022"

Opdrachtgever verstrekt persoonsgegevens van ondernemers die deelnemen aan de Goede Voornemens voor 2022-Campagne om hen per e-mail te voorzien van praktische tips over hun voornemens. Ook worden de gegevens gebruikt voor deelname aan de winactie van KVK. Onder deelnemers worden 50 cybersecurityboeken verloot.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
Verwerkingsnummer: M10165
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Bedrijven

Ga naar