Communicatie Digitale Economie

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Communicatie Digitale Economie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

- Algemeen contact. Beantwoording van vragen en reacties van burgers/ondernemers/kennisinstellingen over digitalisering in Nederland. - Melding kunnen maken over regeldruk - Doel overal snel internet: overheden en andere stakeholders betrekken bij het aanleggen van snel internet
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Burgers/ondernemers/kennisinstellingen die vragen stellen over digitalisering in Nederland via het contactformulier op de website.

 • Gegevens: Burgers/ondernemers/kennisinstellingen die vragen stellen over digitalisering in Nederland via het contactformulier op de website
 • Verzameldoel: 3 doelen: - Algemeen contact. Beantwoording van vragen en reacties van burgers/ondernemers/kennisinstellingen over digitalisering in Nederland.--> Zowel melden regelgeving contactgegevens verzamelen, ondehrouden contact digitale economie en melden problemen regelgeving en beleid - Melding kunnen maken over regeldruk - Doel overal snel internet: overheden ne andere stakeholders betrekken bij het aanleggen van snel internet
 • Bewaartermijn: Per jaar wordt er een eigen map ‘afgehandeld’ gemaakt. Nadat de mail of vraag is afgehandeld, wordt de afgehandelde mail naar de map ‘afgehandeld’ voor dat jaar versleept. Deze map wordt een jaar nadat het betreffende jaar is afgelopen in zijn gehaal verwijderd.
 • Bron: Betrokkenen
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Gevolg van niet aanleveren is: De vraag of reactie van de betrokkene kan niet in behandeling genomen worden.

Contactpersonen van lokale overheden

 • Gegevens: Contactpersonen van lokale overheden die vragen stellen over digitalisering in Nederland via het contactformulier op de website
 • Verzameldoel: 3 doelen: - Algemeen contact. Beantwoording van vragen en reacties van burgers/ondernemers/kennisinstellingen over digitalisering in Nederland.--> Zowel melden regelgeving contactgegevens verzamelen, ondehrouden contact digitale economie en melden problemen regelgeving en beleid - Melding kunnen maken over regeldruk - Doel overal snel internet: overheden ne andere stakeholders betrekken bij het aanleggen van snel internet
 • Bewaartermijn: Per jaar wordt er een eigen map ‘afgehandeld’ gemaakt. Nadat de mail of vraag is afgehandeld, wordt de afgehandelde mail naar de map ‘afgehandeld’ voor dat jaar versleept. Deze map wordt een jaar nadat het betreffende jaar is afgelopen in zijn gehaal verwijderd.
 • Bron: Betrokkenen
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Gevolg van niet aanleveren is: De vraag of reactie van de betrokkene kan niet in behandeling genomen worden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Geautoriseerde medewerkers van digitale Economie.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND