Communicatie in het kader van het project Topsectoren

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Communicatie in het kader van het project Topsectoren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven in de sectoren.
  Taak van algemeen belang. Ter uitvoering van de taken die aan het Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zijn toebedeeld.
 • Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
  Taak van algemeen belang. Ter uitvoering van de taken die aan het Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zijn toebedeeld.
 • Behandelen vraag, opmerking, commentaar of suggestie over topsectoren.nl (https://www.topsectoren.nl/)
  Toestemming betrokkene. De betrokkene dient akkoord te gaan met: "Ik heb gelezen en begrepen wat er met mijn persoonsgegevens wordt gedaan." Zie ook: https://www.topsectoren.nl/contact

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen en stakeholders binnen de topsectoren

 • Gegevens: NAW-gegevens, contactgegevens, gelieerde organisatie en onderwerp waarover wordt gecommuniceerd.
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en communiceren met bedrijven in de topsectoren.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden na 10 jaar gearchiveerd op een wijze dat deze raadpleegbaar zijn. Wat er daarna mee gebeurt beoordeelt de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Particulieren die contactgegevens hebben verstrekt aan medewerker van het Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

 • Gegevens: NAW-gegevens, contactgegevens en onderwerp waarover wordt gecommuniceerd.
 • Verzameldoel: Onderhouden van relaties en communiceren met instituten, bedrijven, kennisinstellingen, andere (overheids) organisaties en particulieren
 • Bewaartermijn: De gegevens worden na 10 jaar gearchiveerd op een wijze dat deze nog raadpleegbaar zijn. De verantwoordelijke bepaalt wat er daarna mee gebeurt.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersoon via website (https://www.topsectoren.nl/)

 • Gegevens: Verplichte velden: 'Vraag en/of reactie' en 'e-mail' Optionele velden: 'Voornaam', 'Achternaam', ' Telefoonnummer' en 'bijlage'.
 • Verzameldoel: Behandelen vraag, opmerking, commentaar of suggestie over topsectoren.nl (https://www.topsectoren.nl/)
 • Bewaartermijn: Gegevens die via het contactformulier op de website (https://www.topsectoren.nl/) worden verzameld, komen bij de betreffende medewerker per e-mail binnen. Vervolgens worden deze doorgestuurd naar de juiste collega die deze dient te beantwoorden. Na beantwoording van de vraag, wordt de ontvangende medewerker verzocht de e-mail te verwijderen.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Dagelijks beheer: Ministerie EZK/LNV Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie die beschikt over gegevens van contactpersonen
 • Medewerkers van Ministerie EZK/LNV Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie die met een contactpersoon willen communiceren.
 • DICTU: hosten van de website

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND