Birch Consultants - ‘Voor het uitvoeren van een evaluatie van de StartupDelta en

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Birch Consultants - ‘Voor het uitvoeren van een evaluatie van de StartupDelta en in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in het kader van de opdracht ‘Voor het uitvoeren van een evaluatie van de StartupDelta en Techleap.nl programma’s 2022’. Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat de opdrachtnemer in contact komt met diverse betrokkenen. Hiervoor is het nodig dat de opdrachtnemer namen, telefoonnummers en e-mailadressen krijgt.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Mensen die betrokken zijn bij het onderzoek

  • Gegevens: Naam, telefoonnummers, e-mailadressen en de inhoud van de interviews
  • Verzameldoel: Interviews ten behoeve van een evaluatie van een programma waar ze als stakeholder bij betrokken zijn (geweest).
  • Bewaartermijn: Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Opdrachtnemer alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd.
  • Bron: De gegevens zijn afkomstig uit een deelnemersbestand van de SatrtupDelta en Techleap.nl programma's.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Uitvoerder van het onderzoek (de opdrachtnemer)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND