Atlas Portaal

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Atlas Portaal in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • M.b.t. Koeltorens: het kunnen communiceren met personen die een melding hebben gedaan, het kunnen afhandelen van meldingen, het in kaart brengen van natte koeltorens, en ook het op de hoogte stellen van het bevoegd gezag, die de meldingen moet controleren. M.b.t. de social office (verdwijnt Q1 2019): afgeschermde samenwerkingplek op de website(s) om met de groep te communiceren over een specifiek onderwerp. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis.
  Toestemming betrokkene
 • M.b.t. Koeltorens: het kunnen communiceren met personen die een melding hebben gedaan, het kunnen afhandelen van meldingen, het in kaart brengen van natte koeltorens, en ook het op de hoogte stellen van het bevoegd gezag, die de meldingen moet controleren. M.b.t. de social office (verdwijnt Q1 2019): afgeschermde samenwerkingplek op de website(s) om met de groep te communiceren over een specifiek onderwerp. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Collega’s bij andere overheden die moeten samenwerken in de Atlassen om milieuinformatie te ontsluiten.

 • Gegevens: Informatie die de collega’s zelf hebben ingevuld: meestal Organisatie waarvoor men werkt en (werk)telefoonnummer en (werk)emailadres.
 • Verzameldoel: Contactgegevens worden opgeslagen opdat overleg kan plaatsvinden over thema’s waarop we samenwerken in de Atlas.
 • Bewaartermijn: Logingegevens: Zo lang account actief is.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Burgers/Professionals die een melding doen

 • Gegevens: Informatie die de melder zelf achterlaat, meestal naam, telefoonnummer en eimailadres.
 • Verzameldoel: De contactinformatie is nodig opdat het mogelijk is voor de helpdesk, bronhouder en/of het bevoegd gezag om terugkoppeling te geven op wat er met de melding is gedaan.
 • Bewaartermijn: Afgekeurde melding: Wordt niet verwijderd uit de melding. Goedgekeurde melding: Voordat informatie over de bevestigde natte koeltorens openbaar worden gemaakt worden naam en contactgegevens van de dataset verwijderd. Logingegevens: Zo lang account actief is
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Bron houders/toezichthouders van natte koeltorens. Deze moeten een melding kunnen krijgen als er een natte koeltoren in hun beheergebied wordt aangemeld.

 • Gegevens: Naam, zakelijk emailadres, schermnaam
 • Verzameldoel: Zodat bron-/toezichthouders een melding kunnen ontvangen als er een natte koeltoren in hun beheergebied wordt aangemeld.
 • Bewaartermijn: Gegevens van bronhouders/toezichthouders van natte koeltorens:Verwijderd zodra bronhouder aangeeft ermee te stoppen. Relevante rechten worden dan aangepast, zoals overgezet naar een collega.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • RWS beheerders van het Atlas Portaal
 • RIVM medewerkers voor het applicatie en contentbeheer, inclusief interne medewerkers SSC Campus (RIVM Bilthoven)
 • Verwerker: Geodan (uitvoerder van Applicatiebeheer)
 • Collega’s van andere (overheids)organisaties die mee samenwerken in de Social Office (stopt Q1 2019)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal