AWB klachten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking AWB klachten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht
  Wettelijke verplichting
 • De communicatie met de betrokkenen
  Wettelijke verplichting
 • Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken
  Wettelijke verplichting
 • Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens.

 • Gegevens: Contactgegevens
 • Verzameldoel: De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht; De communicatie met de betrokkenen; Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
 • Bewaartermijn: 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan wordt de klacht niet in behandeling genomen en is het niet mogelijk om het besluit en eventuele stukken met verzoeker/aanvrager te delen.

Collega's binnen Financiën

 • Gegevens: Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens.
 • Verzameldoel: De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht; De communicatie met de betrokkenen; Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman.
 • Bewaartermijn: 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
 • Bron: Betrokkene, gegevens kunnen ook uit het archief komen, of uit mailboxen van collega's.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan een klacht niet worden behandeld.

Externen die bij de behandeling van de klacht zijn betrokken.

 • Gegevens: Namen, mailadressen, overige (zakelijke) contactgegevens
 • Verzameldoel: De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht De communicatie met de betrokkenen Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
 • Bewaartermijn: 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
 • Bron: Betrokkene of stukken waar betrokkene in voorkomt
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Collega's interdepartementaal

 • Gegevens: Namen en contactgegevens
 • Verzameldoel: De behandeling, de afdoening en archivering van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht; De communicatie met de betrokkenen; Het bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie of besluiten en de daarover gemaakte afspraken; Behandeling van klachtbehandeling door de Nationale ombudsman
 • Bewaartermijn: 5 jaar (zie selectielijst tav klachten en Ombudsman).
 • Bron: Betrokkene, gegevens kunnen ook uit het archief komen, of uit mailboxen van collega's.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers MinFIN, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de afhandeling van klachten van betrokken of daarbij noodzakelijk zijn betrokken
 • Bij de zaak betrokken collega's van andere departementen
 • Communicatie adviseurs bij de publicatie van AWB-klachten, voor zover noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking
 • Nationale ombudsman, bij de behandeling van klachten ingediend bij de Nationale ombudsman
 • De Landsadvocaat, indien noodzakelijk bij de behandeling van de klacht

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Juridische Zaken

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7318
Type: Primair