Formulier melden overtreding of weeg- en meetfout

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Formulier melden overtreding of weeg- en meetfout in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Een overtreding of een meet- of weegfout over benzinepompen, elektriciteitsmeters, gasmeters, warmtemeters, Kijkwijzer en PEGI, waarborg van goud, zilver en platina en weegschalen, kunnen via dit formulier worden aangemeld.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder van overtreding.

 • Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Communicatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK/LNV.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Zonder gegevens van de melder is geen terugkoppeling of anderzijds nader contact mogelijk.

Degenen die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Communicatie.
 • Bewaartermijn: Conform Selectielijst EZK/LNV.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Er kan geen verslaglegging plaatsvinden.

Mogelijk overtreder.

 • Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats.
 • Verzameldoel: Communicatie en bezoek op locatie.
 • Bewaartermijn: Conforme Selectielijst EZK/LNV.
 • Bron: Melder van de mogelijke overtreding.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Om vermoeden van overtreding te kunnen controleren en hier actie op te kunnen nemen.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerker Metrologie&Waarborg

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND