Instemmen aanwijzing netbeheerders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Instemmen aanwijzing netbeheerders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Instemmen met de aanwijzing van een netbeheerder ter uitvoering van de Elektriciteitswet art 12 lid 2 en de Gaswet art 4 lid 2
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die netbeheerder vertegenwoordigen

 • Gegevens: naam, voornaam, email, telefoon, aandeelhouder van de netbeheerder die wordt vertegenwoordigd
 • Verzameldoel: Instemmen met de aanwijzing van een netbeheerder ter uitvoering van de Elektriciteitswet art 12 lid 2 en de Gaswet art 4 lid 2
 • Bewaartermijn: een aanwijzing geldt voor 10 jaar, daarna geldt de wettelijke bewaarplicht. Dit is ook noodzakelijk gelet op mogelijke WOB verzoeken die betrekking hebben op onderliggende documenten van de aanwijzing.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan er geen aanwijzing worden gedaan.

Personen die de aandeelhouders van de netbeheerder vertegenwoordigen

 • Gegevens: naam, voornaam, email, telefoon, netbeheerder die wordt vertegenwoordigd
 • Verzameldoel: Instemmen met de aanwijzing van een netbeheerder ter uitvoering van de Elektriciteitswet art 12 lid 2 en de Gaswet art 4 lid 2
 • Bewaartermijn: Een aanwijzing geldt voor 10 jaar, daarna geldt de wettelijke bewaarplicht. Dit is ook noodzakelijk gelet op mogelijke WOB verzoeken die betrekking hebben op onderliggende documenten van de aanwijzing.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan er geen aanwijzing worden gedaan.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van EZK Directoraat Generaal Klimaat en Energie (DGK&E) Directie Elektriciteit (DE) die het verzoek tot instemming behandeld.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) die bij het verzoek tot instemming betrokken zijn.
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM) belast met de betreffende aanwijzing.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) het kader van verplichtingennummer.
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM), belast met het functioneel beheer van DoMuS.
 • DICTU voor het technisch beheer van DoMuS.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Klimaat en Energie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND