Internetconsultaties

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Internetconsultaties in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het bieden van een mogelijkheid om te kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, om bij te dragen aan de verbetering van de wet- en regelgeving
  Wettelijke verplichting. Rechtsgrond internetconsultatie: kamerstukken II 2010/11, 29 515 nr. 333 (Verzamelbrief regeldruk 19 september 2011).
 • Publiceren reactie met toestemming van betrokkene
  Toestemming betrokkene
 • Beheren van de accounts en rechten in het internetconsultatie portaal (door de ICC)
  Toestemming betrokkene
 • Beheren van het internetconsultatie portaal
  Wettelijke verplichting. Rechtsgrond internetconsultatie: kamerstukken II 2010/11, 29 515 nr. 333 (Verzamelbrief regeldruk 19 september 2011).
 • Beheren van de lees-, schrijf- en publicatierechten voor een specifieke internetconsultatie
  Wettelijke verplichting. Rechtsgrond internetconsultatie: kamerstukken II 2010/11, 29 515 nr. 333 (Verzamelbrief regeldruk 19 september 2011).

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Belanghebbenden die deelnemen aan de internetconsultatie.

 • Gegevens: e-mail, titel, voorletters, achternaam, bedrijfsnaam, plaats en de reactie op het wetsvoorstel, keuze of reactie mag worden gepubliceerd
 • Verzameldoel: Het bieden van een mogelijkheid om te kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, om bij te dragen aan de verbetering van de wet- en regelgeving.
 • Bewaartermijn: Gegevens worden bewaard gedurende de duur van de consultatie. Als de internetconsultatie is afgerond en is gepubliceerd worden de reacties vernietigd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: titel, voorletters, achternaam, bedrijfsnaam, plaats en de reactie op het wetsvoorstel
 • Verzameldoel: Publiceren reactie met toestemming van betrokkene
 • Bewaartermijn: Gegevens worden bewaard gedurende de duur van de consultatie. Als de internetconsultatie is afgerond en is gepubliceerd worden de reacties vernietigd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van ministerie EZK/LNV met een account voor het aanmaken van een internetconsultatie.

 • Gegevens: naam, voornaam, titel, email
 • Verzameldoel: Beheren van de accounts en rechten in het internetconsultatie portaal (door de ICC)
 • Bewaartermijn: Zolang het personeelslid in dienst is van EZK/LNV.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van ministerie EZK/LNV en medewerkers van de Rijksoverheid die toegang hebben tot een specifieke internetconsultatie.

 • Gegevens: naam, voornaam, titel, email
 • Verzameldoel: Beheren van de lees-, schrijf- en publicatierechten voor een specifieke internetconsultatie
 • Bewaartermijn: Zolang als de persoon in dienst is van de rijksoverheid.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Dagelijks beheer: Internetconsultatie contactpersoon (ICC) bij ministerie EZK/LNV directie Wetgeving en Juridische Zaken beheert de centrale account voor het ministerie van EZK/LNV en geeft accounts uit aan beleidsdirecties.
 • Dagelijks beheer: medewerkers van een beleidsdirectie van ministerie EZK/LNV met een account voor een specifieke internetconsultatie. Met dit account kan bij het voorstel betrokken medewerkers rechten worden gegeven om te lezen, aan te passen en/of te publiceren.
 • Medewerkers van ministerie EZK/LNV, andere bij het wetsvoorstel betrokken medewerkers van de Rijksoverheid met leesrechten tot de specifieke internetconsultatie.
 • Personen die de gepubliceerde reacties lezen op internetconsultatie.nl
 • Medewerkers van het Ministerie J&V belast met het beheer van het internetconsultatie portaal voor de gehele Rijksoverheid
 • Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties(Ministerie BZK/ UBR|KOOP) heeft als ontwikkelaar/beheerder van het internetconsultatie portaal voor de Rijksoverheid toegang tot de persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Klimaat en Energie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De Internetconsultatie contactpersoon (ICC) valt onder de verantwoordelijkheid van Directie WJZ, daarmee is de Directeur WJZ de verantwoordelijke voor alle accounts die door de ICC zijn uitgegeven. De ICC heeft zicht op alle persoonsgegevens die in het systeem voor de ministeries EZK/LNV worden vastgelegd en kan verwijzen naar de relevante verantwoordelijke. De DG's zijn de verantwoordelijken voor de persoonsgegevens met betrekking tot de door de beleidsdirectie aangemaakte internetconsultatie.