9 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Bezwaar, beroep en klachtbehandeling

Behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de Minister EZK/LNV met uitzondering van beschikkingen die door de uitvoerende diensten van EZK/LNV namens de Minister zijn genomen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M145
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Handhaving, uitvoering en verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Onderzoeken van de beloning van medewerkers van EZK/LNV die mogelijk boven de norm voor topinkomens uitkomen ter uitvoering van de WNT.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bureau Bestuursraad
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel-Economische Zaken
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Verwerkingsnummer: M131
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Internetconsultaties

Het bieden van een mogelijkheid om te kunnen reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, om bij te dragen aan de verbetering van de wet- en regelgeving

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M114
Type: Primair
Onderwerp: Inspraak > Internetconsultatie

Juridische advisering

Juridische advisering op alle werkterreinen van directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) binnen de ministeries EZK en LNV. Het kan gaan om advisering die samenhangt met procedures, wet- en regelgeving, beleid, subsidies, staatssteun, convenanten, overeenkomsten waarbij WJZ betrokken is of een rol/taak heeft.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M2413
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Ontvangen en behandelen exploten

Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van derden

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M235
Type: Primair
Onderwerp: Bedrijfsvoering > Management

Rapporteren staatssteun aan Europese Commissie (EC)

Het voorkomen dat door subsidie of andere financiële instrumenten aan ondernemingen oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de Europese interne markt (verplichting vanuit Verdrag van de EU artikel 107).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M101
Type: Primair
Onderwerp: Landbouw > Subsidies

Verzoeken op grond van Algemene verordening gegevensbescherming

Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen op grond van de AVG.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M2410
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > AVG

WOB-verzoeken

Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (WOO)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M135
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > WOO Verzoeken

WOO-verzoeken

Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (WOO)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Verwerkingsnummer: M10782
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > WOO Verzoeken

Ga naar

  • Pagina 1