Wob-verzoeken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Wob-verzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
  Wettelijke verplichting
 • Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
  Toestemming betrokkene
 • Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Wob-verzoeker

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld medische gegevens. Wettelijk identificerend: bijvoorbeeld een BSN nummer.
 • Verzameldoel: Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
 • Bewaartermijn: De Wob stelt geen specifieke bewaartermijn. Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. JenV beschikt nog niet over een actuele generieke selectielijst. Richtlijn binnen het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid is dat burgerbrieven binnen 5 jaar worden vernietigd.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Persoon waarvan om openbaarmaking gegevens wordt gevraagd.

 • Gegevens: Gewone persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en eventueel telefoonnummer. Bijzondere persoonsgegevens: bijvoorbeeld medische gegevens. Wettelijk identificerend: bijvoorbeeld een BSN nummer.
 • Verzameldoel: Juiste afhandeling van verzoeken op basis van de Wob.
 • Bewaartermijn: De Wob stelt geen specifieke bewaartermijn. Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. JenV beschikt nog niet over een actuele generieke selectielijst. Richtlijn binnen het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid is dat burgerbrieven binnen 5 jaar worden vernietigd.
 • Bron: Verstrekker: Justitie en Veiligheid (DG Politie) of Wob-verzoeker.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ontvanger: Wob-verzoeker of Justitie en Veiligheid (DG Politie) en bij doorzending van het Wob-verzoek de Politie.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20301
2500EH Den Haag
NEDERLAND