KvK campagne "Goede voornemens 2022"

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking KvK campagne "Goede voornemens 2022" in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Opdrachtgever verstrekt persoonsgegevens van ondernemers die deelnemen aan de Goede Voornemens voor 2022-Campagne om hen per e-mail te voorzien van praktische tips over hun voornemens. Ook worden de gegevens gebruikt voor deelname aan de winactie van KVK. Onder deelnemers worden 50 cybersecurityboeken verloot.
Taak van algemeen belang. Het communiceren met en informeren van de doelgroep volgt rechtstreeks uit de wettelijke taak.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Ondernemers die gehoor geven aan de campagne oproep

  • Gegevens: Opdrachtgever verstrekt persoonsgegevens van ondernemers die deelnemen aan de Goede Voornemens voor 2022-Campagne om hen per e-mail te voorzien van praktische tips over hun voornemens. Ook worden de gegevens gebruikt voor deelname aan de winactie van KVK. Onder deelnemers worden 50 cybersecurityboeken verloot.
  • Verzameldoel: zie hierboven.
  • Bewaartermijn: 2 weken na afloop van de campagne, zal de KvK alle gegevens verwijderen.
  • Bron: De gegevens worden door de deelnemende ondernemers zelf ingevoerd in het webform.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • KvK is de ontvanger van de gegevens, en tevens verwerkingsverantwoordelijke (er is in casu sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid).

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND