Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De doelstelling is om via een digitale voorziening (LAVS) de gegevens die bedrijven over de inventarisatie en verwijdering van asbest op basis van staand beleid/regelgeving moeten vertrekken, systematisch in te voeren, bij te houden en aan betrokkenen beschikbaar te stellen (waaronder het bevoegd gezag, de toezichthouder en de bedrijven die bij de inventarisatie en verwijdering op een bepaalde locatie betrokken zijn).
  Wettelijke verplichting
 • De doelstelling is om via een digitale voorziening (LAVS) de gegevens die bedrijven over de inventarisatie en verwijdering van asbest op basis van staand beleid/regelgeving moeten vertrekken, systematisch in te voeren, bij te houden en aan betrokkenen beschikbaar te stellen (waaronder het bevoegd gezag, de toezichthouder en de bedrijven die bij de inventarisatie en verwijdering op een bepaalde locatie betrokken zijn).
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Particuliere opdrachtgevers

 • Gegevens: Geslacht, voorletter en achternaam, adres, (mobiel) telefoonnummer en email
 • Verzameldoel: Onderling kunnen communiceren (opdrachtgever met opdrachtnemer) en dat de opdrachtgevers c.q. uitvoerende bedrijven door toezichthouders kunnen worden aangesproken
 • Bewaartermijn: Tot het LAVS wordt opgeheven, wettelijke grondslag (art. 14 Asbestverwijderingsbesluit 2005, nog niet in werking getreden, wacht op uitvoeringsbesluit dat is voorgepubliceerd, Stcrt 2018-52687)
 • Bron: landelijk invoer door uitvoerende bedrijven (o.a. asbestinventarisatie-, asbestverwijderingsbedrijven) en zakelijke opdrachtgevers (o.a. woningbouwcorporaties)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen uitvoerende bedrijven

 • Gegevens: -Geslacht, voorletter en achternaam, zakelijk (mobiel) telefoonnummer en zakelijk ernaiiadres -Opleveren van wettelijk verplichte documenten met daarin wellicht verwijzingen naar persoonsgegevens (locatie-foto’s, in geval van een particuliere opdrachtgever zijn NAW-gegevens, namen van contactpersonen van uitvoerende bedrijven, plattegronden, etc.)
 • Verzameldoel: -Onderling kunnen communiceren (opdrachtgever met opdrachtnemer) en dat de opdrachtgevers c.q. uitvoerende bedrijven door toezichthouders kunnen worden aangesproken -wettelijke informatieplicht ogv Bouwbesluit en Arbobesluit
 • Bewaartermijn: Tot het LAVS wordt opgeheven, wettelijke grondslag (art. 14 Asbestverwijderingsbesluit 2005, nog niet in werking getreden, wacht op uitvoeringsbesluit dat is voorgepubliceerd, Stcrt 2018-52687)
 • Bron: landelijk invoer door uitvoerende bedrijven (o.a. asbestinventarisatie-, asbestverwijderingsbedrijven) en zakelijke opdrachtgevers (o.a. woningbouwcorporaties)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen van zakelijke opdrachtgevers (bedrijven)

 • Gegevens: Geslacht, voorletter en achternaam, adres, zakelijk (mobiel) telefoonnummer en zakelijke email
 • Verzameldoel: -Onderling kunnen communiceren (opdrachtgever met opdrachtnemer) en dat de opdrachtgevers c.q. uitvoerende bedrijven door toezichthouders kunnen worden aangesproken
 • Bewaartermijn: Tot het LAVS wordt opgeheven, wettelijke grondslag (art. 14 Asbestverwijderingsbesluit 2005, nog niet in werking getreden, wacht op uitvoeringsbesluit dat is voorgepubliceerd, Stcrt 2018-52687)
 • Bron: landelijk invoer door uitvoerende bedrijven (o.a. asbestinventarisatie-, asbestverwijderingsbedrijven) en zakelijke opdrachtgevers (o.a. woningbouwcorporaties)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Behandelende ambtenaar van diverse toezichthoudende instanties (CI, ISZW, bevoegd gezag, ILT)
 • Geautoriseerde bedrijven die betrokken zijn bij een LAVS project

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal