Onderzoek naar de hygiënebeleving bij tattooshophouders en consumenten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderzoek naar de hygiënebeleving bij tattooshophouders en consumenten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het inzichtelijk krijgen van de percepties van tattooshophouders over hygiëne
  Taak van algemeen belang
 • Het inzichtelijk krijgen van de percepties van consumenten over hygiëne
  Taak van algemeen belang
 • Het inzichtelijk krijgen van de (latente) informatiebehoeften van tattooshophouders over hygiëne
  Taak van algemeen belang
 • Het inzichtelijk krijgen van de van (latente) informatiebehoeften consumenten over hygiëne
  Taak van algemeen belang
 • Het bevorderen van de naleving van de hygiënevoorschriften door tattooshophouders
  Taak van algemeen belang
 • Het bevorderen van een meer hygiënische werkwijze door tattooshophouders
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

tattooshophouders

 • Gegevens: NAW
 • Verzameldoel: Het bevorderen van de naleving van de hygiënevoorschriften door tattooshophouders
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Gegevens over aantal opmerkingen m.b.t. hygiëne bij afgeven van vergunning
 • Verzameldoel: Het bevorderen van een meer hygiënische werkwijze door tattooshophouders
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Consumenten (gegevens over consumenten worden niet door NVWA geleverd, maar komen uit eigen database van de bewerker)

 • Gegevens: NAW
 • Verzameldoel: selectie van consumenten op basis van woonplaats voor deelname aan het onderzoek.
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Via verwerker
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De Bewerker: Ferro-Explore

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND