Pilot: brononderzoek via aankoopgegevens voor uitbraak Salmonella bovismorbifica

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Pilot: brononderzoek via aankoopgegevens voor uitbraak Salmonella bovismorbifica in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het achterhalen en vaststellen van de (voedsel)bron van deze uitbraak van Salmonella bovismorbificans. Deelname aan het onderzoek is op vrijwillige basis en geschied uitsluitend na ontvangst van het ondertekend toestemmingsformulier.
  Toestemming betrokkene
 • Het informeren van betrokkenen over de resultaten van het onderzoek.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

NVWA medewerkers van de divisie Consument en Veiligheid afdeling Toezicht Ontwikkeling en het Laboratorium Voedselveiligheid.

 • Gegevens: Persoonsgegevens(Naam, achternaam emailadressen)
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

RIVM analyse medewerkers

 • Gegevens: Persoonsgegevens(Namen, achternamen en emailadressen)
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Snelle correspondentie niet mogelijk

GGD organisaties

 • Gegevens: Persoonsgegevens(Namen, achternamen en emailadressen)
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Snelle correspondentie niet mogelijk

Betrokken consumenten (ziek geworden als gevolg van de Salmonella bovismorbifica uitbraak).

 • Gegevens: Naam, Achternaam, Woonadres en emailadres
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Jumbo Supermarkten

 • Gegevens: Naam, Achternaam en emailadres
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Snelle correspondentie niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Betrokken consumenten
 • NVWA divisie Consument en Veiligheid, afdeling Toezicht Ontwikkeling
 • RIVM
 • Betrokken Jumbo supermarkten

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND