Project Arbeidsmarktoelage NPO

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project Arbeidsmarktoelage NPO in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
Taak van algemeen belang. Zie Aanwijzingen voor de Planbureaus, BWBR0031972, paragraaf 1, aanwijzing 1 Op verzoek OCW; Het Nationaal Programma Onderwijs voorziet in een tijdelijke 2-jaarlijkse (2021-22 en 2022-23) ‘arbeidsmarkttoelage’ voor al het onderwijspersoneel op de 15% van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. Voor de kwaliteit van beleid is het belangrijk om te weten of de beoogde effecten van de arbeidsmarkttoelage ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Leerlingen

 • Gegevens: Onderwijsgegevens: informatie over onderwijsinschrijvingen.
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond huishoudsituatie (aantal leden en samenstelling).
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS Microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Leraren

 • Gegevens: Personeelsgegevens : bijv. informatie over de functie, schaal, ontvangen toelages, bevoegdheid, omvang van aanstelling, aantal lesuren, welk vak de leraar doceert (en op welk onderwijsniveau), en op welke school de leraar werkt.
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata en extra maatwerkbestanden DUO gegevens waar het gaat om de loonkostencomponent LTK0460.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond.
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Baankenmerken: gegevens over de banen en lonen van werknemers bij Nederlandse bedrijven en (onderwijs)instellingen (polis-bestanden binnen de CBS RA-omgeving).
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Inkomen: gegevens over inkomen.
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Onderwijsinstellinggegevens: bekostigingsinformatie, locatie, schooltype (en niveaus), achterstandsscores. De arbeidsmarkttoelage wordt op vestigingsniveau toegekend. Koppeling tussen personeelsgegevens en vestigingsgegevens is noodzakelijk om effect van de toelage te kunnen meten.
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata en Ipto gegevens die via DUO aan het CBS worden geleverd.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Ouders van leerlingen

 • Gegevens: Persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond huishoudsituatie (aantal leden en samenstelling).
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Inkomen: gegevens over inkomen van personen en huishouden.
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Onderwijsgegevens: informatie over het hoogst behaalde opleidingsniveau (ouders van de leerlingen).
 • Verzameldoel: Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS Microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Wetenschappelijk onderzoekers van het CPB die betrokken zijn bij het project en die allen een geheimhoudingsverklaring hebben afgelegd.
 • Medewerkers CBS die de CBS RA-omgeving inrichten en beheren.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M10630
Type: Primair

Onderwerpen