16 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Contacten Survey / Onderzoek Jeugdzorg gemeenten

Consulteren van gemeenteambtenaren n.a.v. een survey over beleid gemeentelijke Jeugdzorg.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M8735
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Zorg

Empirisch onderzoek economische gevolgen inflatie

Het Centraal Planbureau (CPB) wil de komende periode empirisch onderzoek verrichten naar de economische gevolgen van inflatie. Dit doen we door te onderzoeken wat de economische gevolgen zijn van oplopende energiekosten en bredere inflatie voor bedrijven. Dit zullen wij doen aan de hand van de winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M11563
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Arbeidsmarkt

Financiële administratie

Het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven ten behoeve van het kerndepartement, het Centraal Planbureau (CPB) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Financieel-Economische Zaken
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Staatstoezicht op de Mijnen
Verwerkingsnummer: M13
Type: Primair
Onderwerp: Zaken doen met het Rijk > Relatiebeheer

Gebruik CBS microdata bij CPB onderzoeken/projecten

Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van CBS microdata binnen de CBS Remote Access omgeving.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M11542
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Zorg
Onderwerp: Onderzoek > Arbeidsmarkt
Onderwerp: Onderzoek > Inkomen
Onderwerp: Onderzoek > Onderwijs
Onderwerp: Onderzoek > Hoe leven Nederlanders?

Project Arbeidsmarktoelage NPO

Effect meten van de tijdelijke 2-jaarlijkse arbeidsmarkttoelage voor onderwijspersoneel op de 15% van de scholen (vestigingen) in het primair en voortgezet onderwijs met de hoogste gewogen achterstandsscore. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor dit onderzoek: voor evaluatie van kwaliteit van beleid en omdat deze gegevens bepalend zijn voor toekennen van de arbeidsmarkttoelage. Doel arbeidsmarkttoelage: lerarentekort bestrijden op scholen met een uitdagende leerlingpopulatie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M10630
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Onderwijs

Project Betaalbaarheid en solidariteit in de zorg

De inkomens- en risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel in kaart brengen. De inkomens- en risicosolidariteit willen we berekenen met behulp van CBS-microdata gegevens. Vervolgens gaan we na wat de gevolgen voor de inkomens- en risicosolidariteit kunnen zijn bij een toekomstige stijging van de zorguitgaven of bij beleidswijzigingen in de zorg. Het doel is om beleidsmakers tijdig te informeren over mogelijke veranderingen met betrekking tot de solidariteit van de zorg.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M10952
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Zorg

project Brede uitkomsten Geestelijke GezondheidsZorg

Dit onderzoek analyseert in hoeverre GGZ-behandelingen samenhangen met maatschappelijk functioneren en kunnen leiden tot verbeteringen daarin. Daartoe worden onder andere arbeidsmarktuitkomsten en levensgebeurtenissen bestudeerd. Zulk onderzoek is tot op heden nog niet in Nederland gedaan op basis van administratieve data en kan inzicht bieden in de effectiviteit van GGZ-beleid.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M10805
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Zorg

Project Economische effecten infrastructuur

Dataverzameling en -bewerking tbv een ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel van Nederland met CBS-buurten (of evt pc4) als eenheden, waarmee economische gevolgen van nieuwe infrastructuur in kaart worden gebracht. Bijv. andere locatiekeuzes van werknemers en bedrijven, variatie in lonen en bevolkingsdichtheid. De parameters van dit model worden geschat obv CBS-microdata.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M10631
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Hoe leven Nederlanders?
Onderwerp: Onderzoek > Arbeidsmarkt

Project Kosten baten klimaatbeleid/pilot verdelingseff. isolatiestandaard woning

Verrichten van beleidsonderzoek om departementen en maatschappij te voorzien van meer informatie en inzicht in de kosten en baten en verdelingseffecten van klimaatbeleid, waaronder effecten op inkomens en vermogens. Aanvullend inkomensbeleid kan nodig zijn om de klimaattransitie te ondersteunen en mogelijk te maken. Ter onderbouwing van klimaatbeleid en aanvullend beleid is gericht onderzoek nodig.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M10617
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Inkomen

Project Nominale loonrigiditeiten

Het doel van dit project is om na te gaan hoe neerwaartse rigiditeiten van het nominaal loon fluctueren over de tijd. Een beter inzicht in veranderingen in de verdeling van groeivoeten over recente jaren kan bijdragen aan de verbetering van de modellering en raming van de loonvorming.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Centraal Planbureau
Verwerkingsnummer: M12673
Type: Primair
Onderwerp: Onderzoek > Inkomen

Ga naar