Project Betaalbaarheid en solidariteit in de zorg

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project Betaalbaarheid en solidariteit in de zorg in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

De inkomens- en risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel in kaart brengen. De inkomens- en risicosolidariteit willen we berekenen met behulp van CBS-microdata gegevens. Vervolgens gaan we na wat de gevolgen voor de inkomens- en risicosolidariteit kunnen zijn bij een toekomstige stijging van de zorguitgaven of bij beleidswijzigingen in de zorg. Het doel is om beleidsmakers tijdig te informeren over mogelijke veranderingen met betrekking tot de solidariteit van de zorg.
Taak van algemeen belang. Het doel van het onderzoek is de betaalbaarheid in de zorg in kaart brengen. De indicatoren die we hiervoor willen gebruiken zijn de risico- en inkomenssolidariteit van het Nederlandse zorgstelsel. Voor het berekenen van deze indicatoren willen we gebruik maken van data op individu-niveau of microniveau. Een belangrijke beleidsvraag bij het onderzoek is in hoeverre de risico- en inkomenssolidariteit wijzigen bij stijgende zorgkosten en/of beleidswijzigingen.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

personen en huishoudens in Nederland

 • Gegevens: Inkomen: gegevens over inkomen van personen en huishoudens. Zowel bruto als besteedbaar inkomen, zorgtoeslag. Maar ook alle verschillende inkomensbestandsdelen: betaalde belastingen toeslagen, loon uit inkomen, inkomen uit eigen onderneming e.d.
 • Verzameldoel: De inkomens- en risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel in kaart brengen. De inkomens- risicosolidariteit willen we berekenen met behulp van CBS-microdata gegevens. Vervolgens gaan we na wat de gevolgen voor de inkomens- en risicosolidariteit kunnen zijn bij een toekomstige stijging van de zorguitgaven of bij beleidswijzigingen in de zorg. Het doel is om beleidsmakers tijdig te informeren over mogelijke veranderingen met betrekking tot de solidariteit van de zorg.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Vermogen: gegevens over vermogen van huishoudens, ook naar onderdeel (zoals spaargeld, waarde eigen woning, aandelen, vermogen in onderneming)
 • Verzameldoel: De inkomens- en risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel in kaart brengen. De inkomens- risicosolidariteit willen we berekenen met behulp van CBS-microdata gegevens. Vervolgens gaan we na wat de gevolgen voor de inkomens- en risicosolidariteit kunnen zijn bij een toekomstige stijging van de zorguitgaven of bij beleidswijzigingen in de zorg. Het doel is om beleidsmakers tijdig te informeren over mogelijke veranderingen met betrekking tot de solidariteit van de zorg.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Woningkenmerken: eigendomssituatie
 • Verzameldoel: De inkomens- en risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel in kaart brengen. De inkomens- risicosolidariteit willen we berekenen met behulp van CBS-microdata gegevens. Vervolgens gaan we na wat de gevolgen voor de inkomens- en risicosolidariteit kunnen zijn bij een toekomstige stijging van de zorguitgaven of bij beleidswijzigingen in de zorg. Het doel is om beleidsmakers tijdig te informeren over mogelijke veranderingen met betrekking tot de solidariteit van de zorg.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, huishoudsituatie (aantal leden en samenstelling)
 • Verzameldoel: De inkomens- en risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel in kaart brengen. De inkomens- risicosolidariteit willen we berekenen met behulp van CBS-microdata gegevens. Vervolgens gaan we na wat de gevolgen voor de inkomens- en risicosolidariteit kunnen zijn bij een toekomstige stijging van de zorguitgaven of bij beleidswijzigingen in de zorg. Het doel is om beleidsmakers tijdig te informeren over mogelijke veranderingen met betrekking tot de solidariteit van de zorg.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Zorgkosten: zorguitgaven bijv. Zvw en Wlz
 • Verzameldoel: De inkomens- en risicosolidariteit in het Nederlandse zorgstelsel in kaart brengen. De inkomens- risicosolidariteit willen we berekenen met behulp van CBS-microdata gegevens. Vervolgens gaan we na wat de gevolgen voor de inkomens- en risicosolidariteit kunnen zijn bij een toekomstige stijging van de zorguitgaven of bij beleidswijzigingen in de zorg. Het doel is om beleidsmakers tijdig te informeren over mogelijke veranderingen met betrekking tot de solidariteit van de zorg.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: M11542 - CBS microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • CBS: Het onderzoek wordt uitgevoerd op de CBS RA-omgeving. Het CBS is mede verwerkingsverantwoordelijk.
 • Onderzoekers van het CPB die deelnemen aan het onderzoek en die toegang hebben tot de CBS-RA omgeving.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M10952
Type: Primair

Onderwerpen