Project diervoeder Schadepartijen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project diervoeder Schadepartijen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De keten inzichtelijke maken met betrekking tot handelaren, producenten/verwerkers en overige marktpartijen betrokken bij de handel en verwerking van schade- en/of restpartijen.
  Taak van algemeen belang
 • Signaleren en inspecteren van risicofactoren tijdens opslag en ver- en bewerkingen, en naamswijzigingen van schade- en/of restpartijen met (mogelijke) bestemming diervoeder.
  Taak van algemeen belang
 • Beter in beeld krijgen van stromen schade- en/of restpartijen die niet voor diervoeder gebruikt mogen worden, maar mogelijk wel die bestemming krijgen.
  Taak van algemeen belang
 • Bepalen naleving van de wettelijke bepalingen (tracking & tracing, handelsdocumenten, erkenningen en registraties).
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

handels- en verwerkingsbedrijven

 • Gegevens: NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND