Project: Fipronil incident (bij spoed)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project: Fipronil incident (bij spoed) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het inzichtelijk brengen van pluimveebedrijven waarbij fipronil aanwezig is en maatregelen nemen om mogelijke risico's voor de volksgezondheid te beperken
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bedrijfstechnische afnemers van eieren die afkomstig zijn van de getroffen pluimveehouders

 • Gegevens: Naw gegevens
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 12 jaar
 • Bron: Via GFL melding
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Afnemers moeten voldoen aan de wet anders kan hij of zij hier niet aan voldoen

Houders van pluimvee

 • Gegevens: Naw gegevens en kipnummer
 • Verzameldoel: zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 12 jaar
 • Bron: via een melding komen de gegevens terecht in access
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene is verplicht om persoonsgegevens aan te leveren anders kan hij of zij niet voldoen aan de wet.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA
 • Omgevingsdienst
 • Koepelorganisaties
 • gemeente

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M2700
Type: Primair