Project: MRHH1852 Meldingsmonsters voedselvergiftiging en inspecteursmonsters -

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project: MRHH1852 Meldingsmonsters voedselvergiftiging en inspecteursmonsters - in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Middels microbiologisch en chemisch onderzoek onveilige levensmiddelen opsporen en indien van toepassing uit de handel halen. Waar nodig, wordt handhavend opgetreden.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bedrijven die onder domein horeca en domein IP (Industriële productie) vallen. Hiernaast is het project ook van toepassing op directie Keuren (KEUR)/divisie Veterinair & import (V&I) m.b.t. het nemen van inspecteursmonsters bij import.

 • Gegevens: Namen, achternamen en emailadressen
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

inspecteurs NVWA

 • Gegevens: Namen, achternamen en emailadressen
 • Verzameldoel: Zie doel verwerking
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Correspondentie niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND