Project Nominale loonrigiditeiten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project Nominale loonrigiditeiten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel van dit project is om na te gaan hoe neerwaartse rigiditeiten van het nominaal loon fluctueren over de tijd. Een beter inzicht in veranderingen in de verdeling van groeivoeten over recente jaren kan bijdragen aan de verbetering van de modellering en raming van de loonvorming.
Taak van algemeen belang. Zie Aanwijzingen voor de Planbureaus, BWBR0031972, paragraaf 1, aanwijzing 1 Dit onderzoek past binnen de bredere doelstelling van het Centraal Planbureau zoals geformuleerd in het meerjarenonderzoeksplan 2022-24 van het programma Macro-economie, waaronder onderhoud van het Saffier-model valt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Werknemers waarvoor de nominale loongroei relevant is.

 • Gegevens: Baankenmerken: Banen (in uren) en totale loonsom (contractueel en incidenteel) per baan, type contract (permanent versus tijdelijk, parttime versus fulltime)
 • Verzameldoel: Het doel van dit project is om na te gaan hoe neerwaartse rigiditeiten van het nominaal loon fluctueren over de tijd. Een beter inzicht in veranderingen in de verdeling van groeivoeten over recente jaren kan bijdragen aan de verbetering van de modellering en raming van de loonvorming.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS Microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Persoonskenmerken: geslacht en leeftijd
 • Verzameldoel: Het doel van dit project is om na te gaan hoe neerwaartse rigiditeiten van het nominaal loon fluctueren over de tijd. Een beter inzicht in veranderingen in de verdeling van groeivoeten over recente jaren kan bijdragen aan de verbetering van de modellering en raming van de loonvorming.
 • Bewaartermijn: De bewaartermijn is 5 jaar nadat het onderzoek is afgerond.
 • Bron: M11542 - CBS Microdata
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Wetenschappelijk onderzoekers van het CPB die betrokken zijn bij het project en die allen een CBS geheimhoudingsverklaring hebben afgelegd.
 • Medewerkers CBS die de CBS RA-omgeving inrichten en beheren.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M12673
Type: Primair

Onderwerpen