Protocol 2018 8422 O IP Implementatie PKS (8422 O IP V1 mon)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Protocol 2018 8422 O IP Implementatie PKS (8422 O IP V1 mon) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Borgen van de betrouwbaarheid en het vaststellen en ontwikkelen van de meerwaarde van private kwaliteitssystemen (PKS) voor het NVWA toezicht.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bedrijven die gekoppeld zijn aan een private kwaliteitssysteem die zich nieuw aanmelden, al hebben aangemeld of al geaccepteerd zijn voor Ketenborging.nl., zie de website www.ketenborging.nl voor een actueel overzicht.

 • Gegevens: NAW gegevens en bedrijfsnaam
 • Verzameldoel: Borgen van de betrouwbaarheid en het vaststellen en ontwikkelen van de meerwaarde van private kwaliteitssystemen (PKS) voor het NVWA toezicht.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: nee via private kwaliteitssystemen (PKS)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Industriële productie bedrijven van levensmiddelen die gecertificeerd zijn voor één of meerdere geaccepteerde kwaliteitssystemen

 • Gegevens: NAW gegevens en bedrijfsnaam
 • Verzameldoel: Borgen van de betrouwbaarheid en het vaststellen en ontwikkelen van de meerwaarde van private kwaliteitssystemen (PKS) voor het NVWA toezicht.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: via private kwaliteitssystemen (PKS)
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND