Protocol 2018 DBP 8077 Vervoederen van DBP DBP - DV (DBP 8077 V2)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Protocol 2018 DBP 8077 Vervoederen van DBP DBP - DV (DBP 8077 V2) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het rechtstreeks vervoederen van dierlijke bijproducten aan bepaalde diersoorten bij bedrijven en instellingen met toestemming overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Omvat tevens het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor het onthuiden van pelsdieren en het drogen van pelzen.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

bedrijven met toestemming op grond van artikel 18, lid 1 en 2, voor het rechtstreeks vervoederen van dierlijke bijproducten van categorie 1-, 2- en 3-materiaal (voor zover toegestaan) aan bepaalde diersoorten, waaronder pelsdieren en dierentuindieren

  • Gegevens: Naam, Achternaam, functie, telefoonnummer
  • Verzameldoel: zie verwerkingsdoel
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers NVWA
  • Medewerkers ministerie LNV

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND