Protocol 2018 OWHH 8400 IP contaminanten NP (OWHH 8400 IP mon V1)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Protocol 2018 OWHH 8400 IP contaminanten NP (OWHH 8400 IP mon V1) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Naleving en handhaving van wettelijke limieten voor contaminanten in levensmiddelen.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

importeurs, productiebedrijven, distributiecentra van grootwinkelbedrijven, groothandels van levensmiddelen

  • Gegevens: NAW gegevens, telefoonnummer
  • Verzameldoel: zie doel verwerking
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers NVWA
  • importeurs, productiebedrijven, distributiecentra van grootwinkelbedrijven, groothandels van levensmiddelen

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND