Registratie Website Nationale Klimaatweken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registratie Website Nationale Klimaatweken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Om praktijkvoorbeelden en initiatieven klimaatbeleid in kaart te brengen.
Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactgegevens: adres of url, plaats, naam contactpersoon, emailadres of telefoonnummer

  • Gegevens: Contactgegevens
  • Verzameldoel: Om praktijkvoorbeelden en initiatieven klimaatbeleid in kaart te brengen.
  • Bewaartermijn: max 1 jaar ivm elke jaar update initiatieven in de klimaatweken
  • Bron: ja omdat anders het initiatief niet geplaatst kan worden op de website
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: initiatief wordt anders niet geplaatst op de website

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • DGKE - Directie Klimaat EZK/LNV - Directie Communicatie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Klimaat en Energie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND