Relatiebeheer debiteuren en crediteuren

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Relatiebeheer debiteuren en crediteuren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Verifiëren en aanvullen van bedrijfs- en/ of persoonsgegevens van nieuwe debiteuren en/ of crediteuren ten behoeve van het kerndepartement EZK/LNV, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Centraal Planbureau (CPB) en Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM).
  Gerechtvaardigd belang. Ministerie EZK/LNV moet financiële administratie kunnen uitvoeren.
 • Toevoegen van buitenlandse relaties en natuurlijke personen ten behoeve van het kerndepartement EZK/LNV, SodM, CPB en ACM.
  Gerechtvaardigd belang. -
 • IB47 (wet inkomstenbelasting) opgave aan de Belastingdienst
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die debiteur en/of crediteur zijn.

 • Gegevens: (Bedrijfs)naam, adres, woonplaats, KvK-nummer, kenmerk 'debiteur/ crediteur'.
 • Verzameldoel: Verifiëren en aanvullen van bedrijfs- en/ of persoonsgegevens van nieuwe debiteuren en/ of crediteuren. Toevoegen van buitenlandse relaties en natuurlijke personen.
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: KVK registers etc.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: BSN-nummer
 • Verzameldoel: IB47 opgave aan de belastingdienst
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: dan kan leiden tot het niet uitbetalen van een declaratie

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ), Afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA).
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) Functioneel beheer Oracle E-Business Suite (EBS).
 • DICTU Technische Beheer van Oracle E-Business Suite (EBS)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de inspecteur-generaal der mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492JP DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 24037
2490AA DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten Administratie (FDA). Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk Centraal Planbureau (CPB), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Autoriteit Consument en Markt (ACM) gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.