Relatiebeheer debiteuren en crediteuren

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Relatiebeheer debiteuren en crediteuren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Verifiëren en aanvullen van bedrijfs- en/ of persoonsgegevens van nieuwe debiteuren en/ of crediteuren
  Wettelijke verplichting
 • IB47 (wet inkomstenbelasting) opgave aan de Belastingdienst
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die debiteur en/of crediteur zijn.

 • Gegevens: Bedrijfs)naam, adres, woonplaats, KvK-nummer, kenmerk 'debiteur/ crediteur'.
 • Verzameldoel: Verifiëren en aanvullen van bedrijfs- en/ of persoonsgegevens van nieuwe debiteuren en/ of crediteuren. Toevoegen van buitenlandse relaties en natuurlijke personen.
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: KVK registers etc.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: BSN-nummer
 • Verzameldoel: IB47 opgave aan de belastingdienst
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: dan kan leiden tot het niet uitbetalen van een declaratie

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • DICTU Technische Beheer van Oracle E-Business Suite (EBS)
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) Functioneel beheer Oracle E-Business Suite (EBS).
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ), Afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA).

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND