Relatiebeheer NVWA

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Relatiebeheer NVWA in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Bereiken van betrokkenen.
  Toestemming betrokkene
 • Communicatie met betrokkenen.
  Toestemming betrokkene
 • Bijhouden van een overzicht van de verzonden informatie.
  Toestemming betrokkene
 • Onderhouden van het contact met betrokkenen.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen in dienst van of werkzaam (geweest) voor de NVWA.

 • Gegevens: Personalia algemeen
 • Verzameldoel: Doel 1 t/m 4
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Gegevens met betrekking tot de te verzenden en verzonden informatie.
 • Verzameldoel: Doel 1 t/m 4
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet
 • Gegevens: Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact.
 • Verzameldoel: Doel 1 t/m 4
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan anders niet voldoen aan de wet

Relaties van de NVWA.

 • Gegevens: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, postbus, e-mailadres (eventueel andere social media gegevens), functie.
 • Verzameldoel: Doel 1 t/m 4
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: communicatie is anders niet mogelijk
 • Gegevens: Gegevens met betrekking tot de te verzenden en verzonden informatie.
 • Verzameldoel: Doel 1 t/m 4
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: communicatie is anders niet mogelijk
 • Gegevens: Aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact.
 • Verzameldoel: Doel 1 t/m 4
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Communicatie is anders niet mogelijk

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers Documentaire Informatie Voorziening belast met de verzending en ontvangst van correspondentie.
 • Medewerkers van de afdeling communicatie belast met het onderhouden van (externe) contacten.
 • Betrokkene(n)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND