Samenwerkingsprotocol tussen ACM en NVWA

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Samenwerkingsprotocol tussen ACM en NVWA in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel van dit samenwerkingsprotocol is om algemene uitgangspunten voor samenwerking en afspraken vast te leggen over de uitwisseling van informatie tussen ACM en NVWA ten behoeve van ieders taken en werkzaamheden.
Uitvoering overeenkomst

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van de ACM

  • Gegevens: Namen, achternamen, telefoonnummer en emailadressen
  • Verzameldoel: zie doelverwerking
  • Bewaartermijn: 7 jaar
  • Bron: Betrokkene
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • medewerkers NVWA

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bezoekadres

Catharijnesingel 59
3511GG UTRECHT
NEDERLAND

Postadres

Postbus 43006
3540AA UTRECHT
NEDERLAND