Storingsmeldingen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Storingsmeldingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het borgen van de continuïteit van het gebruik van de frequentieruimte in Nederland. Het voorkomen en verhelpen van storingen op het gebied van radiocommunicatie.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Melder.

 • Gegevens: Naam en voorletter natuurlijk persoon. Straatnaam, nummer en woonplaats.Email adres. Levering van gegevens is strikt vrijwillig. Men mag ook anoniem melden
 • Verzameldoel: Maatschappelijk belang.
 • Bewaartermijn: 3 jaar.
 • Bron: Melder zelf.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Degenen die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: Naam van de behandelend inspecteur.
 • Verzameldoel: Maatschappelijk belang.
 • Bewaartermijn: 3 jaar.
 • Bron: Medewerker zelf.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Geen, hoort bij de werkzaamheden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Intern naar medwerkers van de afdelingen Toezicht, S&C Klantcontact centrum, BDV audit, ADR.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M7182
Type: Primair