9 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Aanleveren gegeven Kustwacht Centrum (KWC)

Het veilighouden van de noordzee, kerntaak van de Kustwacht. De gegevens zijn nodig voor uitvoering van deze kerntaakt.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M8107
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Handhavingsverzoeken

Verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van een Handhavingsverzoek met betrekking tot de wettelijke taak Telecommunicatiewet, WIBON, Awb

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M7187
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik
Onderwerp: Normering > Normering

Inspectie/controle zendapparaten

Het uitvoeren van de wettelijke taak van het agentschap door inspecties uit te voeren, preventief optreden tegen onrechtmatige, frauduleuze en verstorende handelingen. Het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Het doel is: normconform gedrag en daardoor borging van een politiek gedefinieerd publiek belang. Telecommunicatiewet

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M7184
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Loket Meldplicht Telecomwet

Hoofdstuk 11a Telecommunicatiewet, uitvoering van de meldplicht bij inbreuken op de continuïteit van elektronische communicatienetwerken en -diensten.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M742
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Melden frequentiegebruik door de maritieme sector en radiozendamateurs

Het uitgeven van frequentiegebruiksrechten, op basis van artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M744
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Sanctioneren

Op basis van geconstateerde overtredingen, vastgesteld beleid en de wet bepalen of een sanctie zal worden opgelegd.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M423
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik
Onderwerp: Normering > Normering

Storingsmeldingen

Het borgen van de continuïteit van het gebruik van de frequentieruimte in Nederland. Het voorkomen en verhelpen van storingen op het gebied van radiocommunicatie.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M7182
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Toezicht illegaal gebruik frequentieruimte

Beschermen van frequentieruimte waarvoor een vergunning is afgegeven door tegen illegaal gebruik zonder vergunning op te treden.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M2795
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik
Onderwerp: Inspectie > Toezicht

Vergunningverlening

Het uitgeven van vergunningen voorfrequentiegebruiksrechten, op basis van artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
Verwerkingsnummer: M745
Type: Primair
Onderwerp: Telecom > Frequentiegebruik

Ga naar

  • Pagina 1