Vergunningverlening

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Vergunningverlening in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het uitgeven van vergunningen voorfrequentiegebruiksrechten, op basis van artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte.

 • Gegevens: NAW-gegevens; Geboortegegevens; Nationaliteit; Telefoonnummer; Emailadres; Rekeningnummer; BSN; Relatienummer; Overlijdensgegevens.
 • Verzameldoel: Het uitgeven van vergunningen voorfrequentiegebruiksrechten, op basis van artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet.
 • Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden 5 jaar bewaard. Als er sprake is van een bezwaar en beroepsprocedure is de bewaartermijn 10 jaar.
 • Bron: Bron is in beginsel het GBA. Aanvullend kunnen de betrokkenen zelf gegevens aanleveren.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Wordt er geen vergunning verstrekt.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Kustwachtcentrum
 • Politie
 • EMSA
 • ITU
 • Rainwat

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M745
Type: Primair