Toezicht illegaal gebruik frequentieruimte

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Toezicht illegaal gebruik frequentieruimte in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Beschermen van frequentieruimte waarvoor een vergunning is afgegeven door tegen illegaal gebruik zonder vergunning op te treden.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Overtreders van de Telecommunicatiewet.

  • Gegevens: N.A.W. gegevens, zoals naam, geboortedatum, geboortegemeente.
  • Verzameldoel: De gegevens worden gebruikt de overtreder van illegaal frequentiegebruik vast te stellen.
  • Bewaartermijn: 10 jaar op basis van de wettelijke grondslag voor de bewaartermijn Archiefwet en Rijksarchief inspectie.
  • Bron: Gemeentelijke Basis Administratie, de Dienst voor het kadaster en openbare registers in Nederland, Kamer van Koophandel en woningstichtingen.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers ATS belast met het sanctioneren. Interne medewerkers van de afdeling Toezicht voor het verwerken van de gegevens in de systemen.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND