Subsidies op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Subsidies op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs
  Wettelijke verplichting
 • Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 1.2 en 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Wettelijke verplichting
 • Het behandelen van incidentele subsidieverzoeken op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Subsidieaanvragers

 • Gegevens: Contactpersoon: aanhef, voor- en achternaam, organisatie, functie, telefoonnummer, mailadres Bevoegd gezag: naam, postadres, BRIN-nummer Zonodig de naam van derde partijen
 • Verzameldoel: Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Bewaartermijn: Zeven jaar na het beeindigen van de actieve relatie (ogv categorie 10, nr. 10.1 van de Generieke selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de betrokkene de gegevens niet aanlevert, is de subsidieaanvraag niet compleet. Hierdoor kan de betrokkene geen subsidie krijgen als hij daar recht op heeft.
 • Gegevens: Contactpersoon: aanhef, voor- en achternaam, organisatie, functie, telefoonnummer, mailadres Bevoegd gezag: naam, BRIN-nummer, adres, postcode, plaats Zonodig de naam van partnerorganisatie(s), KvK-nummer/inschrijfnummer KvK, KvK-nummer vestiging, logo, adres, postcode, plaats, IBAN-nummer, Naam en KvK gemeente, naam en KvK basisbibliotheek, naam en KvK partner
 • Verzameldoel: Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 • Bewaartermijn: Zeven jaar na het beëindigen van de actieve relatie (ogv categorie 10, nr. 10.1 van de Generieke selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)).
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de betrokkene de gegevens niet aanlevert, is de subsidieaanvraag niet compleet. Hierdoor kan de betrokkene geen subsidie krijgen indien hij/zij daar recht op heeft.
 • Gegevens: Contactpersoon: aanhef, voor- en achternaam, organisatie, functie, telefoonnummer, mailadres
 • Verzameldoel: Het behandelen van incidentele subsidieverzoeken op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 • Bewaartermijn: Zeven jaar na het beëindigen van de actieve relatie (ogv categorie 10, nr. 10.1 van de Generieke selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Indien de betrokkene de gegevens niet aanlevert, is de subsidieaanvraag niet compleet. Hierdoor kan de betrokkene geen subsidie krijgen als hij daar recht op heeft.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers die werkzaam zijn bij DUS-I en medewerkers van de directie MBO

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Middelbaar Beroepsonderwijs

Bezoekadres

Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland

Postadres

Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland