Toezicht Metrologiewet

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Toezicht Metrologiewet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Toezicht/onderzoek op meet- en weeg instrumenten die in het handelsverkeer worden gebruikt (meten, wegen en nuts)
  Wettelijke verplichting
 • Rapportage (managementtool)
  Het genereren van specifieke managementrapportages t.b.v. hoofden van dienst en de Dhi.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker bezocht bedrijf.

 • Gegevens: Naam ontvanger bezoekrapport
 • Verzameldoel: Toezicht/onderzoek op meet- en weeg instrumenten die in het handelsver.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Obv de metrologiewet moet het rapport worden overhandigd en moet worden vastgelegd aan wie dat is overhandigd.

Degenen die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: naam medewerker AT
 • Verzameldoel: Toezicht/onderzoek op meet- en weeg instrumenten die in het handelsver.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Rapportage (managementtool)
 • Bewaartermijn: 5
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Hoort bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alleen interne verstekking (afd T/ATS)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6151
Type: Primair

Onderwerpen