Toezicht Waarborgwet

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Toezicht Waarborgwet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Deze wet schrijft voor dat voorwerpen van edelmetalen van een keurmerk moeten worden voorzien. Voorwerp wordt gekeurd of deze voldoet aan het keurmerk.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerker bezocht bedrijf.

 • Gegevens: Naam contactpersoon
 • Verzameldoel: Deze wet schrijft voor dat voorwerpen van edelmetalen van een keurmerk.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Degenen die binnen AT belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.

 • Gegevens: naam medewerker AT
 • Verzameldoel: Deze wet schrijft voor dat voorwerpen van edelmetalen van een keurmerk.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 5 jaar
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Het niet voldoen aan de waarborgwet.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alleen interne verstrekking (afd T/ATS)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M6152
Type: Primair

Onderwerpen