Uitvoeren Intensiveringsprogramma energieuitdagingen 2020

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren Intensiveringsprogramma energieuitdagingen 2020 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het uitvoeren van een intensiveringsprogramma gericht op het realiseren van méér wind op land, méér toepassingen voor hernieuwbare energie en méér energiebesparing bij bedrijven, door het organiseren van informatiebijeenkomsten.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bezoekers van informatiebijeenkomsten

 • Gegevens: Contactgegevens van de organisatie: bedrijfsnaam en bezoekadres. Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Uitnodigen voor informatiebijeenkomsten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Vanuit openbare bronnen en/of via visitekaartjes van de betrokkene ontvangen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Contactpersonen van media-organisaties gerelateerd aan de doelstellingen van dit programma

 • Gegevens: Contactgegevens van de organisatie: bedrijfsnaam en bezoekadres. Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Organiseren van voorlichting op informatiebijeenkomsten.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Vanuit openbare bronnen en/of via visitekaartjes van de betrokkene ontvangen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND